Arbeidsgiver: Norges Bandyforbund
Frist: 15.desember
Stillingstittel: Regionssekretær
Stillingsinformasjon: 50%
Arbeidssted: Nord-Norge

Nord-Norge Bandyregion administrerer idrettene innebandy, landhockey og bandy i Nord-Norge. Regionen har 42 klubber med totalt 2123 aktive medlemmer i alle aldre.

Nord-Norge Bandyregion er en del av Norges Bandyforbund, som har som hovedmål å aktivisere barn og ungdom, flest mulig – lengst mulig.

Vi søker nå etter en engasjert person som ser verdien av organisasjonens mål, til å organisere driften i regionen.
Vi har ledig 50 % stilling som regionssekretær fra 1.januar 2018. Eller etter avtale.

Eksempler på arbeidsoppgaver

 • Serie – og turneringsadministrasjon
 • Økonomi/bilagshåndtering/fakturering/budsjett
 • Koordinering av kurs i regionen
 • Utarbeide rapporter
 • Være kontaktledd mellom regionens styre, klubbene, idrettskretsen, seksjonene og forbundet
 • Arrangere klubbmøter, seminar og lignende tilstelninger i regionen i samarbeid med styret
 • Representere regionen i aktuelle møter, seminar og lignende
 • Forberede styremøter i samarbeid med styreleder
 • Oppdatere websider, sosiale medier, utsending av nyhetsbrev.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • du må beherske norsk språk muntlig og skriftlig
 • du har idrettsfaglig-og/eller administrativ utdanning
 • du har relevant arbeidserfaring fra idrett og/ eller administrasjon
 • du arbeider nøyaktig og strukturert, og trives godt i variasjonen mellom rutinearbeid og uventede utfordringer
 • du har god arbeidskapasitet, tar initiativ – og gjennomfører
 • du arbeider selvstendig, tar ansvar for egne oppgaver og samtidig jobber godt sammen med andre
 • du har gjerne interesse for innebandy, landhockey, bandy eller annen idrett

Vi kan tilby

 • noe fleksibel arbeidstid, med avtalt kjernetid (noe ugunstig arbeidstid må påregnes)

Søknad
CV og kortfattet søknad der du beskriver dine kvalifikasjoner kan sendes per e-post merket «Regionssekretær» til kretskoordinator i Norges Bandyforbund Gunnar Olsen.
E-post: gunnar.olsen@nbfutvikling.no
Tlf: 924 91 353

Mer info?
Ønsker du å vite mer om stillingen, kan du ta kontakt med styreleder i Nord-Norge Bandyregion Stig Normann.
E-post: stig.normann@tromsfylke.no
Tlf: 915 57 320