Under høsten har Mikael Karlholm vært fungerende kretssekretær og fra 1 februar er han ansatt som daglig leder i Nord-Norge Bandyregion i en 50% stilling.

Arbeidsgiver er Norges Bandyforbund (NBF), men det er styret i NNBR som er arbeidsleder.

Han blir selvfølgelig til å samarbeide med utviklingskonsulent Pablo Vargas, men de har i utgangspunkt forskjellige arbeidsoppgaver.

Mikael er fra Göteborg og har mange år av erfaring fra innebandy, både sportslig og organisatorisk. Siden to år bor han i Narvik. Han har tidligere trent BK 9000 og er nå trener i Narvik Malmers.
Utover innebandyen er foto et av hans store interessen, og de fleste har sikkert sett han med kameraet bak målet noen gang.

Mikael jobber med daglig drift og administrasjon

Daglig leder er linken mellom styret og klubbene. Har dere spørsmål, synspunkter, idéer eller forespørsler så skal dere bare ta kontakt.

Daglig leder har blant annet ansvaret for:
* Serieadministrasjon
* Informasjon til/kontakt med klubber
* Informasjon til/kontakt med dommere
* Hjemmeside og facebookside
* Kursadministrasjon
* Lisenskontroll
* Bilagshantering og kontering av fakturor, m.m.

Så kontaktar du Mikael
Mobil: 47 46 45 23
E-post: dagligleder@nnbr.no
Fast telefontid mandag–torsdag 14.30–16.00. Andra tider fungerer det best med e-post.


Pablo jobber med utvikling

I tillegg har vi Pablo Vargas som jobber 100% som utviklingskonsulent.

Utviklingskonsulenten har blant annet ansvaret for:

* Aktivitetsutvikling – Rekruttering av spillere, både i nye og etablerte lag og klubber, gjennom skolebesøk, SFO og skoleturneringer.
* Trener/leder utvikling – Utvikle, inspirere, og rekruttere nye og gamle trenere og ledere. Organisere trenerkurs. Holde Velkommen til innebandy.
* Klubbutvikling – Besøke og prate med klubbene og daglig drift. Hjelpe klubbene med organisasjonsutvikling, info om tilgjengelige støtteordninger og kurs.

Hele stillingsbeskrivelsen finner du her

Så kontakter du Pablo
Mobil: 407 30 405
E-post: pablo.vargas@nif.idrett.no