En klubb kan sende maks tre (3) utespillere fra 1. lag til 2. lag – og fra 2. lag til 3. lag. Skal flere spillere sendes ned, må spillerne ha stått over to (2) kamper i ordinært seriespill for sitt respektive lag. Walkover-kamper regnes ikke.

Målvakter kan gå fritt mellom alle lag, merk da, kun som målvakt. Målvakt på 1. lag kan stå i mål på 3. lag, men ikke være utespiller.

Fyldig forklaring leser dere av vedlagt tekst fra særskilte konkurranseregler og sanksjoner Nord-Norge Bandyregion 2017/18 og § 30. Spilleberettigelse, punkt 4 kampreglement NBF-I.

Obs. Spørsmål besvares av dagligleder@nnbr.no


Utdrag fra NNBR’s Særskilte konkurranseregler 2017/18

6. Overgang mellom lag i en klubb

Spillere som spiller i klubber med flere lag i seriespill kan gåmellom de ulike lagene med visse begrensinger. For utfyllende beskrivelse av begrensningene se kampreglementets §30 punkt 4.

Etter godkjennelse fra NBF gjelder følgende særbestemmelser i stedet for §30 punkt 4.

Ved sesongstart er ingen spillere rangerte og kan fritt benyttes på alle lag i klubben. Første gang en spiller noteres på kampskjema med nummer for et lag blir spilleren rangert etter lagets rangering.

For at en utespiller skal kunne gåned pået lavere rangert lag, skal utespilleren ståover to (2) pafølgende kamper for det høyere rangerte laget.

W.O. gjelder ikke som spilt kamp i forbindelse med kamper en spiller måståover for å regnes som lavere rangert.

Brudd påovergangsreglene mellom lag i samme klubb kan av NNBR straffes med bøter opptil 5 000 kroner per tilfelle i grunnavgift, samt 1 000 kroner per spiller. Klubb som bryter reglene for overganger kan idømmes bøter uansett om protest fra motstander- laget sendes inn eller ikke.>>> Link til NNBR’s Særskilte kampreglement og sanksjoner


Utdrag fra NBF’s Kampreglement for Innebandy

§30. Spilleberettigelse

Punkt 4. Overgang for spillere mellom lag i samme klubb. (Spørsmål og svar til §30-4)
For overgang mellom lag i samme klubb og samme klasse gjelder følgende regler:

a) Det er ingen begrensninger i forhold til målvaktsposisjonen.

b) Utespillere kan fritt gå over fra lavere rangerte lag til høyere rangerte lag. Utespilleren blir etter å ha spilt for det høyere rangerte lag definert som utespiller for det høyere rangerte lag.
Spillere som inntar posisjonen både som målvakt og utespiller på det samme eller forskjellige lag, blir definert som utespiller på det høyest rangerte lag man har spilt, uavhengig av posisjon på banen.

c) For at en utespiller skal kunne gå ned på et lavere rangert lag, skal utespilleren stå over 3 påfølgende kamper for det høyere rangerte laget. I denne forbindelse inngår ikke kamper som går inn under punkt d.
Utespilleren er da definert som utespiller for det lavest rangerte lag.
Aldersbestemte utespillere til og med junioralder skal stå over én påfølgende kamp for det høyere rangerte laget, for å kunne defineres som utespiller for det lavest rangerte lag.

d) En klubb kan benytte inntil 3 utespillere på alle lavere rangerte lag uten at disse har stått over for det høyere rangerte lag.
For klubber, som har mer enn to lag dvs. 3. lag, 4. lag osv, kan spillere kun flyttes fra 1. til 2. lag, 2. til 3. lag osv.
Administrerende myndighet kan dispensere fra reglene i punkt c og d, herunder regelen om flytting av spillere kun fra 1. lag til 2. lag, 2. lag til 3.lag, osv.

e) Spillere kan føres opp på kampskjemaet uten draktnummer. Ønsker laget å benytte en spiller, som ikke er påført draktnummer på kampskjemaet i spillet på banen, må lagledelsen påse at draktnummer påføres kampskjemaet. Merk: Draktnummer for slike spillere kan kun påføres kampskjemaet i de to pausene og det gjøres oppmerksom på at disse spillerne regnes som ikke å ha stått på kampskjemaet, hvis de ikke påføres draktnummer.

f) Disse bestemmelsene gjelder for alle obligatoriske kamper. Kretsene kan, etter godkjenning av NBF, ta inn særbestemmelser om spilleberettigelse.

Intensjonene med regelens punkt d:
Det er ikke å styrke lavere rangerte lag, men å gi spillere som vipper mellom forskjellige lag en mulighet til å spille for det lavere rangerte lag samtidig som de står på kampskjemaet for det høyere rangerte lag.>>> Link til NBF’s kampreglement


Spørsmål og svar til § 30 punkt 4 i Kampreglementet

Hentet fra tidligere hjemmeside for Innebandyseksjonen i NBF

Følgende gjelder med mindre det er gitt dispensasjon fra administrerende myndighet knyttet til bokstav c) eller d):

Kan man benytte 3 utespillere og en målvakt fra 1.laget på 2.laget?
Svar: Ja (Ref § 30-4). De tre utespillerne spiller på kvote. Målvaktsposisjonen er det ingen begrensninger på, så man kan benytte så mange personer man vil, som målvakt, fra et høyere rangert lag på et lavere rangert lag.

Kan man benytte 4 utespillere fra 1.laget som 4 utespillere på 2.laget?
Svar: Nei, kun tre spillere som har spilt en av de tre siste 1.lagskampene kan spille ute på 2.laget (Ref § 30-4-d).

Kan man benytte 3 utespillere og en målvakt fra 1.laget som 4 utespillere på 2.laget?
Svar: Nei, kun tre spillere som har spilt en av de tre siste 1.lagskampene kan spille ute på 2.laget (Ref § 30-4-d).

Kan man benytte 10 spillere fra 1.laget på 2.laget?
Svar: Ja, MEN kun tre som utespillere. De resterende syv kan kun være målvakter. (Ref § 30-4-d).

Hvor mange spillere kan man benytte fra 2.laget på 1.laget?
Svar: Det er ingen begrensninger for hvor mange 2.lagsspillere man kan benytte på 1.laget (Ref §30-4-b). Men alle disse spillerne blir etter 1.lagskampen definert som 1.lagsspillere, og blir kvotespillere for spill ute på 2.laget. (Ref § 30-4-c og d)

Kan en utespiller fra 3.laget spille ute på 1.laget?
Svar: Ja. Det er ingen begrensninger for hvor mange 3.lagsspillere man kan benytte på 1.laget (Ref § 30-4-b).
Men alle disse spillerne blir etter 1.lagskampen definert som 1.lagsspillere, og blir kvotespillere for spill ute på 2.laget (Ref § 30-4-c og d).
For å igjen kunne spille ute for 3.laget må man stå over tre kamper for 1.laget (en kamp for ald. spillere) (Ref § 30-4-c).

Kan man benytte en utespiller fra 1.laget som utespiller på 3.laget?
Svar: Nei. En 1.lagsspiller kan kun spille ute på 3.laget etter å ha stått over tre kamper for 1.laget (en kamp for ald. spillere) (Ref § 30-4-c).

Hvem kan stå som målvakt for et annet lag i klubben, enn det man normalt spiller for?
Svar: Det avgjørende, for å kunne gå utenom kvote fra ett lag til et annet, er at denne utespilleren/målvakten faktisk står som målvakt på det laget man skal spille for.
Dette vil, i tilfellet man skal stå for et høyere rangert lag enn det man normalt spiller for, gjøre at man etter kampen blir definert som tilhørende det høyere rangerte laget. Se videre under for konkrete eksempler. (Ref § 30-4-a og § 30-4-b andre ledd)

Kan en målvakt på 1.laget stå i mål på 2.laget uten å gå på kvote?
Svar: Ja (Ref § 30-4-a).

Kan en målvakt på 1.laget spille ute på 2.laget?
Svar: Ja. Han kan spille ute på 2.laget, men da som en av tre på kvote (Ref § 30-4-b andre ledd og § 30-4-d).

Kan en målvakt på 1.laget stå i mål på 3.laget?
Svar: Ja (Ref § 30-4-a).

Kan en utespiller på 1.laget stå i mål på 2.laget?
Svar: Ja (Ref § 30-4-a). Han går heller ikke på noen kvote (Ref § 30-4-a).

Kan en utespiller på 1.laget stå i mål på 3.laget?
Svar: Ja (Ref § 30-4-a). Han går heller ikke på noen kvote (Ref § 30-4-a).

Kan en målvakt på 1.laget spille ute på 3.laget?
Svar: Nei (Ref § 30-4-b andre ledd og § 30-4-d).
Det er mulig å søke administrerende myndighet om en spesiell dispensasjon for en målvakt som kvotespiller fra f.eks et 1.lag til et 3.lag (Ref § 30-4-d tredje ledd).

Kan en målvakt på 2.laget stå i mål på 1.laget?
Svar: Ja (Ref § 30-4-a). Men han blir etter 1.lagskampen definert som utespiller for 1.laget, og blir kvotespillere for spill ute på 2.laget (Ref § 30-4-c og d).

Kan en utespiller på 2.laget stå i mål på 1.laget?
Svar: Ja (Ref § 30-4-a). Men han blir etter 1.lagskampen definert som utespiller for 1.laget, og blir kvotespillere for spill ute på 2.laget (Ref § 30-4-c og d).

Kan en utespiller på 3.laget stå i mål på 1.laget?
Svar: Ja (Ref § 30-4-a). Men han blir etter 1.lagskampen definert som utespiller for 1.laget, og blir kvotespillere for spill ute på 2.laget (Ref § 30-4-c og d).
For å igjen kunne spille ute for 3.laget må han stå over tre kamper for 1.laget (en kamp for ald. spillere) (Ref §30-4-c).

Kan materialforvalteren på 1.laget være materialforvalter på 4.laget?
Svar: Ja. §30-4 i kampreglementet regulerer kun overgang mellom lag i samme klubb og samme klasse for målvakter og utespillere. Ikke lagledere

Kan materialforvalteren på 1.laget spille ute for 4.laget?
Svar: Ja, hvis han er spilleberettiget for klubben og har betalt lisens (Ref § 30-2).

Kan materialforvalteren på 1.laget stå i mål for 4.laget?
Svar: Ja, hvis han er spilleberettiget for klubben og har betalt lisens (Ref § 30-2).

Kan man benytte 3 målvakter fra 1.laget på 3.laget?
Svar: Ja, men bare som målvakter (Ref § 30-4-a).

Kan man benytte en spiller fra 1.laget på 3.laget?
Svar: Ja, men bare som målvakt (Ref § 30-4-a).

Hvor mange kamper må man stå over for 1.laget for å kunne spille utenom kvote for 2.laget i en klasse?
Svar: Tre kamper for seniorspillere og en kamp for aldersbestemte spillere til og med junioralder (Ref § 30-4-c).

Hvor mange kamper må man stå over for 1.laget for å kunne spille ute for 3.laget i en klasse?
Svar: Tre kamper for seniorspillere og en kamp for aldersbestemte spillere til og med junioralder (Ref § 30-4-c).

Må en aldersbestemt spiller opp til junioralder som spiller i en seniorserie stå over en eller tre kamper for 1.laget før han kan spille utenom kvote på 2.laget i seniorklassen?
Svar: En kamp (Ref § 30-4-c).

Kan en juniorspiller som spiller i eliteserien spille for 1.laget i en juniorserie?
Svar: Ja, det er ingen begrensinger på overgang mellom lag i forskjellige klasser (Ref § 30-4-innledning).

Kan en juniorspiller som spiller i eliteserien spille for 2.laget i en juniorserie?
Svar: Ja, det er ingen begrensinger på overgang mellom lag i forskjellige klasser (Ref § 30-4-innledning). Men hvis spilleren spilte siste 1.lags kamp i juniorserien, må han spille som en av tre på kvote på 2.laget i juniorserien (Ref § 30-4-c og d).

Kan en juniorspiller som spiller i eliteserien spille for 3.laget i en juniorserie?
Svar: Ja, det er ingen begrensinger på overgang mellom lag i forskjellige klasser (Ref § 30-4-innledning). Men dette er ikke tillatt hvis spilleren spilte siste 1.lags kamp i juniorserien (Ref § 30-4-c). Hvis han ikke spilte siste 1.lagskamp men siste 2.lagskamp må han spille som en av tre på kvote på 3.laget i juniorserien. (Ref § 30-4-c og d)

Kan en utespiller som spilte siste kamp for 1.lagset i serien spille for 2.laget i en regional cup (obligatorisk kamp)?
Ja, men kun som en av tre på kvote. (Ref § 30-4-d)

Hvilket lag er man definert som spiller for når man starter en ny sesong?
Det laget man spiller første obligatoriske kamp for i en ny sesong er det laget man defineres å tilhøre.

Kan en spiller som spilte for 1.laget i siste seriekamp forrige sesong spille for 2.laget første seriekamp i ny sesong?
Ja. Alle bindinger nullstilles fra en sesong til en annen. Spilleren spiller heller ikke på noen kvote. Det laget man spiller første obligatoriske kamp for i en ny sesong er det laget man defineres å tilhøre.

Hvilket lag er man definert som spiller for etter en overgang eller et utlån?
Det laget man spiller første obligatoriske kamp for i klubben man kommer til, er det laget man defineres å tilhøre.
Alle bindinger nullstilles når man har gjennomført en overgang eller et utlån. (Både utlån til og retur fra.)