Forbundsstyret i Nord-Norge Bandyregion har fastsatt følgende dommergodtgjørelser for sesongen 2017/18.

Seniorserie

Forbundsdommer600 kr
Kretsdommer VK1500 kr
Grunnkurs dommer400 kr
Uten kurs250 kr
Dommerobservasjon200 kr

Ungdomsserie

U16250 kr
U14200 kr

Gottgørelsesatser

Dommere som ikke spiller kamper selv får i tillegg godtgjørelse for kjøring, overnatting, diett og evt andre utlegg ifm reise/opphold.

Kjørgottgjørelse
Trer i kraft ved reise over 50 km t/r
Sats: 2,50 kr pr. km

Passasjertillegg
Sats: 1 kr pr. km

Diett pr dag
Ved reise over 5 timer
Sats: 200 kr