Dommerkomitén i Nord-Norge bandyregion mottok i går den triste beskjed om at Jan Nordli har gått bort. Våre tanker går til Jans nærmeste.

Jan har gjennom 15 år lagt ned en enorm mengde arbeid for dommerutvikling i Norge.
Han går ned i historien som en bauta. DK-NNBR lyset fred over Jans minne.