Trenerkurset Trener 1. som avholdes i Tromsø består av tre deler. Den første delen på fredagskvelden er helt gratis. Vi håper at mange tar sjansen å få innsikt i hvilke verdier og holdninger innebandy som idrett ønsker å stå for.

Kurset består av tre deler:
Del 1 – Introdukjon (denne del er gratis og du kan melde deg på denne del separat)
Del 2 – Helheten
Del 3 – Trenerrollen, holdninger og verdier

Kursstart: Fredag 3. november 2017, kl 18.00
Kursslutt: Søndag 5. november 2017, kl 18.00.
Plass: Tromsø.
Kursholder
: Helge Branting.
Pris
: 3 000 kr pr. deltaker for del 1–3. I prisen inngår kursleder, halleie og leie av klasserom for teori. Del 1 er kostnadsfri.
Påmelding: Via NBF’s kursside, hvor du også finner detaljert informasjon. Eller via e-post til dagligleder@nnbr.no.
Spørsmål: Ta kontakt med Mikael Karlholm, dagligleder@nnbr.no.


Listen med alle innebandyens utdanninger finner du på NBF’s utdanningsside.