Det er tid for årets viktigste møte hvor klubbene samles og alle har mulighet til å påverke utviklingen av innebandyen i Nord-Norge.

Vi håper alle klubber har mulighet til å sende en eller flere representanter til regionstinget. Reiser må legges ut av klubbene, det refunderes til det antallet klubbene har stemmerett for.

Overnatting meldes til dagligleder@nnbr.no senest 6. april.

 • Sted: Clarion Hotel The Edge
 • Dato og tidspunkt: 21. april 2018, 19.30 (klubbmøte starter 18.00, se nedenfor)

Saksliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen
 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å signere protokollen
 4. Behandle årsberetningen
 5. Behandle regnskapet i revidert stand
 6. Innkomne saker og forslag
 7. Fastsette kontingenter
 8. Budsjett
 9. Valg
  a) Leder og nestleder.
  b) Styremedlemmer og varamedlemmer.
  c) To revisorer.
  d) Representanter til ting i overordnete organisasjonsledd.
  e) Valgkomité med leder, to medlemmer og et varamedlem for neste Regionsting

Forslag til saker


Må være styret i hende innen lørdag 7.april.
Saker sendes til: dagligleder@nnbr.no
Fullstendig saksliste publiseres på www.nnbr.no senest en uke før tinget.

Representasjon på tinget (stemmerett)

 1. Regionstyret
 2. Representanter fra klubbene etter følgende skala (obs. kjønnskvotering fra representant nr 2.)
  a. Medlemstall fra 1–50: 1 representant
.
  b. Medlemstall fra 51–100: 2 representanter
.
  c. Medlemstall over 100: 3 representanter.

Klubbmøte (18.00)

Styrelsen inviterer alle klubber til diskussjoner før tinget.
Vi ønsker forslag på temaer fra klubbene og tenker at vi kan dele opp oss i flere grupper.
Forslagen sendes til dagligleder@nnbr.no. Styret velger ut to eller tre av forslagen til møtet.