Det er tid for årets viktigste møte hvor klubbene samles og alle har mulighet til å påverke utviklingen av innebandyen i Nord-Norge.

Vi håper alle klubber har mulighet til å sende en eller flere representanter til regionstinget. Reiser må legges ut av klubbene, det refunderes til det antallet klubbene har stemmerett for.

Overnatting meldes til dagligleder@nnbr.no senest 6. april.

 • Sted: Clarion Hotel The Edge
 • Dato og tidspunkt: 21. april 2018, 19.30 (klubbmøte starter 18.00, se nedenfor)

Saksliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen
 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å signere protokollen
 4. Behandle årsberetningen
 5. Behandle regnskapet i revidert stand
 6. Innkomne saker og forslag
 7. Fastsette kontingenter
 8. Budsjett
 9. Valg
  a) Leder og nestleder.
  b) Styremedlemmer og varamedlemmer.
  c) To revisorer.
  d) Representanter til ting i overordnete organisasjonsledd.
  e) Valgkomité med leder, to medlemmer og et varamedlem for neste Regionsting

Forslag til saker


Må være styret i hende innen lørdag 7.april.
Saker sendes til: dagligleder@nnbr.no

Representasjon på tinget (stemmerett)

 1. Regionstyret
 2. Representanter fra klubbene etter følgende skala (obs. kjønnskvotering fra representant nr 2.)
  a. Medlemstall fra 1–50: 1 representant
.
  b. Medlemstall fra 51–100: 2 representanter
.
  c. Medlemstall over 100: 3 representanter.

Klubbmøte (18.00)

Styrelsen inviterer alle klubber til diskussjoner før tinget.
Vi ønsker forslag på temaer fra klubbene og tenker at vi kan dele opp oss i flere grupper.
Forslagen sendes til dagligleder@nnbr.no. Styret velger ut to eller tre av forslagen til møtet.

Filer