Info angående endring i ansettelser i NNBR og utviklingsavdelingen, NBF:
Jarle Heitmann har sagt opp sin 50% stilling som utviklingskonsulent i Nord-Norge. Jarle hadde sin siste arbeidsdag 31. august 2017.

Pablo Vargas har fra 1. september gått over i 100% stilling som utviklingskonsulent, og vil overta alle arbeidsoppgaver fra Jarle.

Mikael Karlholm er engasjert frem til 1. januar 2018 som fungerende kretssekretær. Mikael vil ha ansvar for oppfølging av serier, slikt som resultatservice, tabeller, serieoppsett og kontroller av disse. I tillegg vil Mikael ha ansvar for vår hjemmeside.

NNBR vil i løpet av september ta i bruk NBF’s hjemmeside. Vi forventer da at våre nettsider skal være oppdaterte til enhver tid. Alle kretser og regioner skal etterhvert som de er klare, over på disse siden. Man vil da kjenne seg igjen i menyen i alle kretser og regioner.

Sesongen 2018/19 vil vi ta i bruk elektroniske kampskjema.