Norges idrettsforbund og Norges Bandyforbund ønsker å minne om hvilke regler som gjelder for publisering og videreformidling av bilder og film av våre medlemmer.

Norges Bandyforbund har publisert en artikkel på sine nettsider om NIF’s oppdaterte retningslinjer for publisering av film og bilder.